De stichting Microkrediet voor Moeders helpt vrouwen in Azië met het opzetten van een eigen bedrijf via kleine leningen, spaarmogelijkheden, vaktrainingen en ondernemers- en leiderschapstrainingen. De vrouwen vergroten zo hun economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid en verbeteren daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun families.

Lokale partners

Microkrediet voor Moeders werkt op projectbasis samen met ruim 20 lokale partners. Met elke partner hebben we een microkrediet programma op maat ontwikkeld dat volledig is afgestemd op de behoefte van een specifieke groep vrouwen. Het karakter van onze projecten verschilt per land. Zo ondersteunen we in Laos een vrouwencoöperatie die bamboe producten vervaardigt en in India helpen we een groep vrouwelijke bedelaars kleine winkeltjes opzetten die wierook, geverfde sari’s en levensmiddelen verkoopt.

Samen met onze lokale partners zijn we met verschillende projecten actief in: Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië,  Laos, Nepal, Sri Lanka en Vietnam

Wij wegen zorgvuldig af met welke partner een samenwerking wordt aangegaan. Voordat we van start gaan is een projectbezoek en het inzien van business plannen per vrouw een must. Als het eenmaal zover is, verstrekt de partner gemiddeld EUR 94 aan iedere vrouw. De afgesproken rente die de vrouwen terugbetalen gebruiken de partners om eigen kosten te dekken. Ook investeren we in capacity building van onze partners om hun kennis & kunde op microkrediet gebied te versterken. Eenmaal op de rit, bezoeken wij projecten jaarlijks en nemen poverty assessments af om te meten of we daadwerkelijk de zelfredzaamheid van vrouwen vergroten.

Wil je meer weten over onze prachtige projecten in Azië en onze lokale partners? Neem gerust een kijkje op www.microkredietvoormoeders.org.

Organisatie

De organisatiestructuur van Microkrediet voor Moeders is vrij eenvoudig, de stichting bestaat uit het bestuur en de vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen. De groep vrijwilligers wordt jaarlijks groter. Bestuur en vrijwilligers werken allemaal onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding. We werken ter plekke in Azië samen met lokale partners.

Missie

‘Wij stellen de allerarmste vrouwen in staat hun eigen potentieel en kracht te manifesteren.
Dit zorgt voor groei in hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
Dat samen te bereiken inspireert ons dit voor zoveel mogelijk vrouwen te doen’

Visie & aanpak

In de opkomende economieën zijn vrouwen nog steeds de drijvende kracht in de economie, dankzij de nieuwe ondernemingen die zij op microniveau starten en hun zorg voor het familie systeem. Wij geloven in vrouwelijk ondernemers- en leiderschap op het allerarmste niveau. Wij helpen de allerarmste vrouwen in Azië die verder geen toegang hebben tot financiële middelen om te ondernemen en uitgesloten worden bij de financiële instellingen. Juist het stimuleren van economische bedrijvigheid voor deze vrouwen op microniveau brengt duurzame ontwikkeling voor henzelf en hun families.

Financieel

Stichting Microkrediet voor Moeders is een algemeen nut beogende instelling (ANBI goede doelen) en als zodanig door de Belastingdienst erkend. Microkrediet voor Moeders heeft géén CBF keurmerk aangevraagd omdat dit geld kost, terwijl wij al het gedoneerde geld willen besteden aan kleine leningen voor vrouwen in Azië. Om het vertrouwen te geven dat een dergelijk keurmerk zou verschaffen, kiezen wij ervoor alle cijfers en alle resultaten voor iedereen toegankelijk te maken in onze jaarverslagen over de afgelopen jaren.